Home / Biblia audiobook  / Biblia audio – słuchowisko, audiobook

Biblia audio – słuchowisko, audiobook

Pismo Święte jest najważniejszą księgą, w której opisany jest w całej pełnia obrazu woli Boga, a tym samym – warunki osiągnięcia życia wiecznego w Królestwie Bożym. Pismo zostało stworzone ręką człowieka, ale prowadzoną przez samego Ojca, by przekazać wszystkie prawdy za sprawą Ducha Świętego.

Pismo Święte należy czytać przede wszystkim dlatego, że jest ono zbiorem prawd, które przekazał nam dobry Bóg. Znajdują się w nim wszelkie zalecenia, jak postępować w życiu doczesnym, by móc zasłużyć na łaskę życia wiecznego. Pismo Święte określa najważniejsze prawdy wiary, mówi o tym, kim jest i kim powinna być dla człowieka każda z trzech Osób Boskich.

Biblia wyjaśnia również wiele zagadnień związanych z wiarą, Bogiem, Jezusem, grzechem i zbawieniem. To największe i najpełniejsze źródło wiedzy chrześcijańskiej.

Biblia jest integralną całością, która daje pełny obraz tego, co pozostawił nam Bóg i czego od nas oczekuje. Żaden inny dokument nie powie więcej o naturze chrześcijaństwa, jego historii, przeznaczeniu, wartości.

 Ewangelia wg św. Mateusza

Ewangelia według św. Marka

Ewangelia według św. Łukasza

Ewangelia według św. Jana

Apokalipsa św. Jana

Dzieje Apostolskie

 

Nowy Testament (pliki do pobrania)

Pliki są przygotowane w formie mp3 (320 kbps) jako archiwa ZIP.
Aby pobrać wybraną część Nowego Testamentu wystarczy kliknąć na przycisk POBIERZ i po ściągnięciu pliku ZIP rozpakować go na swoim komputerze.


kwadrat-ewangelia-sw-mateusza-300x300

Ewangelia według św. Mateusza
czas trwania: 161 minut
POBIERZ (330 MB – zip w odcinkach)
POBIERZ (370 MB – mp3 w jednym pliku)

kwadrat-ewangelia-sw-marka-300x300

Ewangelia według św. Marka
czas trwania: 108 minut
POBIERZ (240 MB – zip w odcinkach)
POBIERZ (240 MB – mp3 w jednym pliku)

kwadrat-ewangelia-sw-lukasza-300x300

Ewangelia według św. Łukasza
czas trwania: 180 minut
POBIERZ (420 MB – zip w odcinkach)
POBIERZ (412 MB – mp3 w jednym pliku)

Ewangelia według św. Jana
czas trwania: 135 minut
POBIERZ (290 MB – zip w odcinkach)
POBIERZ (309 MB – mp3 w jednym pliku)

kwadrat-dzieje-apostolskie-300x300

Dzieje Apostolskie
czas trwania: 179 minut
POBIERZ (368 MB – zip w odcinkach)
POBIERZ (408 MB – mp3 w jednym pliku)

listy-apostolskie-300x300

Listy Apostolskie
czas trwania: 511 minut
POBIERZ (1,2 GB)

kwadrat-apokalipsa-sw-jana-300x300

Apokalipsa św. Jana
czas trwania: 96 minut
POBIERZ (213 MB – zip w odcinkach)
POBIERZ (211 MB – mp3 w jednym pliku)

stary-testament-300x300

Stary Testament
czas trwania: ok. 90 godzin

WESPRZYJ PRODUKCJĘ

 

Stary testament w wersji audiobook. Kliknij w poniższy link a przejdziesz na stronę, gdzie możesz posłuchać czytanej wersji Biblii:

# Tytuł artykułu Odsłony
1 1 Księga Mojżeszowa 25822
2 2 Księga Mojżeszowa 9897
3 3 Księga Mojżeszowa 7018
4 4 Księga Mojżeszowa 6980
5 5 Księga Mojżeszowa 7512
6 Księga Jozuego 6769
7 Księga Sędziów 6154
8 Księga Rut 5743
9 1 Księga Samuela 7032
10 2 Księga Samuela 6314
11 1 Księga Królewska 6219
12 2 Księga Królewska 5351
13 1 Księga Kronik 4788
14 2 Księga Kronik 5411
15 Księga Ezdrasza 4557
16 Księga Nehemiasza 4895
17 Księga Estery 6078
18 Księga Joba 10246
19 Księga Psalmów 16419
20 Księga Przypowieści Salomona 10695
21 Księga Kaznodziei Salomona 6514
22 Pieśń nad Pieśniami 6903
23 Księga Izajasza 10902
24 Księga Jeremiasza 6581
25 Treny 4820
26 Księga Ezechiela 6904
27 Księga Daniela 6157
28 Księga Ozeasza 5094
29 Księga Joela 4031
30 Księga Amosa 4200
31 Księga Abdiasza 3816
32 Księga Jonasza 5273
33 Księga Micheasza 4043
34 Księga Nahuma 3636
35 Księga Habakuka 4040
36 Księga Sofoniasza 4089
37 Księga Aggeusza 4228
38 Księga Zachariasza 4223
39 Księga Malachiasza 4564

 

Review overview
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest wyłączony.