Home / Słowo Boże  / ks. Piotr Pawlukiewicz

Ciekawe kazanie o ludzkich wyborach i pomocy Boga. Choć wielu ludziom wydawać by się mogło,że Pan wtrąca się w codzienne życie, czasem zupełnie niepotrzebnie,