Home / Słowo Boże  / Najbardziej przerażająca prawda

Najbardziej przerażająca prawda

Bóg jest święty dobry i sprawiedliwy. To główne Jego cechy. Dobrze, że tak jest, ponieważ jaki byłby świat stworzony przez złego Boga? Jednak jest On także stały, nie może porzucić swoich cech, nie zmienia ich bez względu na okoliczności.

Okazuje się, iż właśnie to, że Bóg jest dobry jest najbardziej przerażające. Dlaczego? Bo My nie jesteśmy dobrzy, grzeszymy, wątpimy, odwracamy się od Niego. Więc co dobry Bóg zrobi z takimi grzesznikami jak my? Według Biblii karą za grzechy jest śmierć. Nie może nam tak po prosty przebaczyć, gdyż okazałby niesprawiedliwość, a jeśli będzie żył w niebie z niegodnymi przestanie być święty…

Odpowiedzią jest Jezus Chrystus. To On stając się człowiekiem wziął na siebie cały gniew boży za nasze grzechy i przewinienia, On przyjął karę, jaka była przygotowana dla nas. W jego Śmierci i Zmartwychwstaniu jest nasze odkupienie.

Uwierzyć to jedno, ale zmienić swój sposób myślenia i zachowania to drugie. Aby dobrze zrozumieć należy przyjrzeć się postaci Św. Pawła, który z prześladowcy Chrześcijan stał się Chrześcijaninem – głosicielem chwały Jezusa Chrystusa i człowiekiem prześladowanym (z kata stał się ofiarą). Właśnie w taki sposób powinniśmy się nawracać i starać się trwać w stanie łaski. I wiele razy upadniemy, ale to właśnie Jezus Chrystus pomoże nam powstać. I tylko przez Jego imię otrzymamy Zbawienie i Życie wieczne.

Review overview
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest wyłączony.